Personligheder

Enneagram personlighedsanalyse giver forståelse for styrker og udfordringer

- hvilken type er du?

- kend dine styrker og udfordringer

- lær dine udviklingsmuligheder

- styrk relationerne

ENNEAGRAMMET

 

Har du opdaget, at der er nogle du umiddelbart passer bedre sammen med end andre?


Nogle der ligesom forstår din måde at tænke på?

Du har sansynligvis også opdaget, at der kan være nogle, som du slet ikke forstår eller der slet ikke kan følge dig og dine idéer.

Forskelligheder og ligheder er faktisk noget man kan undersøge ved at gennemføre en personlighedsanalyse. Du kan finde ud af, hvilken personlighedstype du selv er, og du kan lære om andre personlighedstyper end din egen. Og du kan finde ud af dine styrker, udfordringer - hvad der giver dig energi og hvad der dræner dig.

Der findes forskellige personlighedstest og analyser - bl.a. Enneagrammet, DISC, InSight, MBTI, Belbin, m.fl. Fælles for dem er, at man via en række spørgsmål og svar kan analysere sig frem til sin type. Du vil opdage, at du sansynligvis vil have en række fælles træk, styrker og svagheder fælles med andre, der har samme personlighedstype.

Med den viden kan der laves en analyse, der med stor sandsynlighed vil vise dig dine styrker og udfordringer og hvilken personlighedstype du er. Vise dig hvor din adfærd og dine mønstre går hen, når du er i balance og når du er under press.


Enneagrammet til udvikling af teams
 

Når du arbejder i en organisation og virksomhed og skal indgå i et team, er det meget givende og udviklende at kende til sine egne og andres måder at anskue verden på.

Hvis en 7'er (Igangsætteren) f.x. arbejder sammen med en 1' er (Perfektionisen) kan der opstå en "fantatisk" situation af 7'erens "lad os komme videre og bare gøre det" overfor 1'erens "jeg har brug for, at der er helt styr på alle detaljer og at vi har en plan, inden vi går i gang".

Er man bevidst om hinandens type skabes der rummelighed og forståelse - og mulighed for, at man kan udvikle sig sammen. Jeg har erfaring for, at det at kende til sin egen og til kollegaers Enneagramtype, gør en stor forskel for samarbejdet i et team.


Ennegram personlighedsanalyse
 

XCOACH udfører Enneagram personlighedstest og analyse. Enneagramet består af 9 forskellige og beskrevne typer. Det bruges ofte i forbindelse med teamudvikling, coaching og workshops, hvor teamet har brug for at arbejde med samarbejde, relationer og kommunikation. Det indgår også ofte i personlige coaching-forløb.

Analysen
 

Analysen består af 135 spørgsmål, der besvares online - og kan gøres i ro og mag på arbejdet eller derhjemme.


Besvarelserne analyseres efterfølgende og du modtager din personlige og individuelle analyse i form af en rapport i PDF-format.

En Enneagram analyse opfølges ofte også med en personlig feedback og gennemgang af analysen.

Har du lyst til at kende din egen type, kan du bestille en Enneagramanalyse her.

Bestil din personlige Ennagramanalyse

Der er flere steder på nettet, du kan lave en hurtig Ennegramtest - gratis.

 

MEN... ønsker du en mere dybdegående analyse incl. en coachingsession og med en personlig feedback og introduktion til Ennegrammet, kan du bestille en Ennegramanalyse hos mig. Du lærer, hvordan du kan bruge det og vi har fokus på, hvad der er dine styrker og dine udfordringer.

 

Klik på knappen med kryds af i Ennegram, så sender jeg dig et link, som du besvarer. Efterfølgende booker vi tid til din session, hvor du får din personlige analyse og feedback.

Enneagram personlighedsanalyse og test

Pris:

Ennegram analyse incl personlig feedback session: kr. 1500,-